A határtérség fejlesztésében megfogalmazott célok:

•a fenntartható mobilitás feltételeinek javítása

•közös munkaerőpiac és gazdasági térség kialakítása

 

Amelyeket az alábbi beavatkozási területeken érhetjük el:

•együttműködés a közös értékek és források terén

•az elérhetőség érdekében folytatott együttműködés

•a foglalkoztatás terén folytatott együttműködés

•együttműködés az egészségügy és a megelőzés terén

•együttműködés a kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés terén

•intézmények és közösségek együttműködése

 

ETT, mint a térség fejlesztését szolgáló intézmény az alábbi projekt javaslatokat fogalmazta meg:

I. Az egyházakra épülő turizmus továbbfejlesztése Békés és Arad megyében

II. Kerékpáros oktató és szemléletformáló központ és tanpálya kialakítása

III. Szemléletformálás, tapasztalatcserét segítő rendezvények, programok a magyar-román határtérségben

IV. Inkubátorház kialakítása

V. Békés és Arad megye határon átnyúló regionális egészségügyi színvonalának emelése

VI. Mezőgazdasági aktivitás erősítése a munkanélküliek középtávú önfoglalkozatóvá válásával, komplex programmal

VII Együttműködés az oktatás és a munkaerőpiac fejlesztése céljából

 

Magyarországon ezen belül Békés megyében további lehetőségeket kínál a Magyar Falu Program pályázati csomag, amelyben az ETT tagtelepülései révén igyekszik szerepet vállalni.

2020-as célok a tagtelepüléseink vallási és kulturális értékeinek népszerűsítése, amelyeket PR filmek elkészítésével képzelünk el.