Medgyesbodzás község Békés megye déli részén fekszik, a román határtól nagyjából 30 km-re. Medgyesbodzás igen régi múltra tekint vissza. 1857-ben Medgyes-Bodzás kertészközségként telepítették az 1855-ben ezen a vidéken dolgozó dohánykertész családokkal. A település dinamikus fejlődésen ment keresztül és szerencsésen túlélte az I. Világháborút. A hozzátartozó Gábortelepet 1920. május 1-én Gróf Keglevich György alapította saját birtokán, úgy, hogy házhelyeket jelölt ki a hadiárváknak, özvegyeknek és rokkantaknak. A települések lakossága az évek folyamán szépen növekedett az 1941-es adat szerint a lakosság száma 2621 fő volt. Ez a szám 1960-ra már 2296 főre csökkent, napjainkban pedig mindössze 1202-en lakják a két települést.

A község határában régebben több gémeskút volt, mely még a régi legeltető állattenyésztés maradványa volt. Ezek közül ma már alig van 1-2.

A középponti négyszögletes tér körül helyezkednek el a község középületei: Iskola, Polgármesteri Hivatal, Kultúrház, Óvoda és központi konyha, Emlékkönyvtár, Templom, Paplak.

Medgyesbodzás egyházilag előbb Kétegyháza leányegyháza volt, majd 1871-ben megszervezték az önálló plébániát. Templomát 1873-ban építették fel Szent István király tiszteletére az akkori hívek és a csanádi püspök, Bonnaz Sándor adományaiból. A temetőben e században, 1913-ban épített kápolnát Csikós Sándor plébános.

 

A település weboldala: http://medgyesbodzas.hu/