Teritoriul comunei Macea face parte din câmpia Aradului. Câmpia are un aspect ondulat, prezentând depresiuni largi, conturate, de forme pozitive, cu o diferenţă de nivel de 3 – 4 m. In partea de sud a teritoriului se găseşte un lanţ de grinduri, iar în cea de nord şi nord-est se găseşte mai mult teren depresionar. Cele mai joase depresiuni se găsesc în partea de est a comunei, la o distanţă de 2 km de comună, teren pe care stagnează apele provenite din precipitaţii şi din care cauză acest teren este destinat păşunatului şi pentru fâneţe. Pe teritoriul comunei există şi forme de relief de origine antropogenă, ca valul lui Traian, un grind orientat pe direcţia SE spre NV şi care depăşeşte în unele puncte altitudinea medie a câmpiei cu cca. 10m şi un număr de 5 movile cu înălţimea de 7m.

Vatra satului prezintă de asemenea variaţii de altitudine. Astfel, forme pozitive – continuarea grindului – trece de la NV spre SE în lungul localităţii, iar depresiuni se găsesc în cartierul cunoscut sub numele de Bărărie.

Teritoriul comunei Macea face parte din câmpia Aradului, care se integrează în secţiunea estică a lacului Panonic ce a dăinuit tot timpul poliocenului în bazinul Tisei de astăzi.

A település weboldala: https://macea.ro/