Obiective pentru dezvoltarea zonei de frontieră

•îmbunătățirea condițiilor pentru o mobilitate durabilă

•dezvoltarea unei piețe de muncă comune și a unui spațiu economic

 

Aceste obiective putem realiza la următoarele domenii de intervenție

•cooperarea în ceea ce privește valorile și resursele comune

•cooperarea pentru îmbunătățirea accesabilității

•cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă

•cooperarea în domeniul sănătății și prevenirii

•cooperarea în prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor

•cooperarea între instituții și comunități

GECT-ul ca și o instituție pentru dezvoltarea regiunii a stabilit următoarele propuneri de proiect

I. Dezvoltarea turismului bazat pe biserici în județele Békés și Arad
II. Dezvoltarea unui centru de formare și conștientizare pentru ciclism
III. Organizarea evenimentelor și programelor care facilitează schimbul de experiență în regiunea de frontieră maghiar-română
IV. Crearea unei case incubatoare
V. Îmbunătățirea standardelor regionale de sănătate transfrontaliere în județele Békés și Arad
VI. Consolidarea activității agricole prin transformarea șomerilor într-un angajator independent – pe termen mediu – cu ajutorul unui program complex
VII. Colaborarea pentru îmbunătățirea educației și a pieței muncii

În Ungaria, Programul „Magyar Falu” oferă oportunități suplimentare în județul Békés, la care încearcă să participe și membrele ale GECT-ului.  

Obiectivele pentru 2020 sunt promovarea valorilor religioase și culturale ale localităților membre, pe care v-om realiza prin crearea unor filme promo.