INTERREG – CROSSRISK – ROHU 36

 

Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială pentru „Construcția unui Viitor European Comun” a participat la Programul de Cooperare Transfrontalieră V-A România-Ungaria. În 2017 gruparea a depus un proiect împreună cu Dezvoltarea Întreprinderilor din Județul Békés și cu Echipa de Salvare Békés-Sud.

Titlul proiectului: „Innovative and voluntary cross-border cooperation for the prevention and management of disasters and emergency situations caused by climate changes and other reasons”

Obiectivele proiectului: În cadrul proiectului îmbunătățirea calității și capacității voluntarilor locali din regiunea de frontieră pentru îndeplinirea următoarelor sarcini: achiziționarea echipamentelor necesare, organizarea evenimentelor pentru protejarea umană, animale, proprietatea și mediul natural (în mod mult mai eficient), pregătirea materialelor de comunicare, managementul proiectelor.   EGTC-ul fiind singura organizație transfrontalieră din județul Békés intenționează să îmbunătățească activitățile de gestionare a dezastrelor în 5 localități din județul Békés și în 3 municipii din județul Arad, în timp ce Fundația pentru Dezvoltarea Întreprinderii în Județul Békés (în calitate de partener de proiect) se adresează întreprinderilor de pe ambele părți ale frontierei.

Bugetul total a proiectului: 604 500 Euro

Bugetul ETT: 262 100 Euro

Proiectul, deși cu un punctaj minim, dar nu a primit acord de implementare, astfel nu a fost implementat.

INTERREG – COMSPORT – ROHU 315

 

Doi membrii din Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială pentru „Construcția unui Viitor European Comun” Curtici și Otlaca Pusta a depus un proiect comun privind cooperarea transfrontalieră între cetățeni și organizații. Scopul proiectului este organizarea de evenimente prin care cetățenii și organizațiile de pe ambele părți ale graniței încearcă să se apropie unul de celălalt, în ciuda barierelor culturale și lingvistice, pentru a construi legături mai strânse între ei. 

Titlul proiectului: „ComSport – Together for the creation of an active social group”

Bugetul total a proiectului: 80 000 Euro

Durata proiectului: 11.01.2018-31.01.2020

Proiectul a primit acord pentru finanțare, astfel a fost implementat cu succes!

INTERREG – ConComTEN-T – ROHU 444

 

Un membru al Grupării Europene de Cooperare Teritorială pentru „Construcția unui Viitor European Comun” Orașul Curtici, împreună cu Consiliul Județean Arad și cu Fundația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor din Județul Békés a depus un proiect cu titlul „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”.

Titlul proiectului: „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area”

Bugetul proiectului: 13 836 221 Euro

Bugetul Orașului Curtici: 4 161 304 Euro

Durata proiectului: 01.07.2019-30.06.2022

Proiectul a primit acord pentru finanțare, astfel proiectul este în curs de implementare!